Handelssanktioner mot Ryssland

EU 11e sanktionspaket

Den 30 September 2023 trädde EUs elfte sanktionspaket mot Ryssland i kraft. Paketet omfattar handel med produkter av järn och stål där:

Det ska vara förbjudet att:

a) direkt eller indirekt importera järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII till unionen om de

i) har sitt ursprung i Ryssland, eller

ii) har exporterats från Ryssland,

b) direkt eller indirekt köpa järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII som befinner sig i eller har sitt ursprung i Ryssland,

Rådets förordning (EU) nr 833/ 2014, Artikel 3g 

Hur det påverkar oss?

Rådets förordning (EU) nr 833/ 2014 sanktion mot Ryssland trädde i kraft den 30 september 2023 och omfattar import till EUs inre marknad ifrån tredjeland. Medlemsländers respektive tullmyndigheter är tillsynsansvariga för att sanktionen efterlevs och att relevant dokumentation finns.

Då varors ursprung måste deklareras genom tullen, kan vi förlita oss på att varor vi köper på EUs inre marknad följer sanktionen. I de allra flesta fall är Sifvert Skruv inte importör, dvs vi tar inte in varor till EU inre marknad.

Sanktionen gäller inte retroaktivt, vilket betyder att varor som redan fanns på den inre marknaden innan den 30 september inte omfattas.

I de undantagsfall vi köper varor utanför EUs inre marknad, begär vi ifrån våra leverantörer relevant dokumentation.

Vi har en tät dialog med våra leverantörer i frågan och vi känner oss trygga i att hela vår leverantörskedja efterlever sanktionen.

På vår hemsida finns en formell deklaration om att vi följer EU 11e sanktionspaket:

www.sifvert-skruv.se/nedladdningar

Russia sanctions confirmation

Tillagd till listan "Varukorgen"